Inloggning

Endast för medlemmar

Logga in

Störningsinformation

Vid så allvarliga störningar inom de elektroniska kommunikationerna att det finns ett behov av att publicera en gemensam lägesbild över dessa kommer en störningskarta att publiceras här.  

Vid övriga störningar hänvisas till respektive operatörs hemsida.